Automatisch koorts detectiesysteem

Detecteer personen met koorts in enkele seconde van op een veilige afstand. Een extra veiligheids maateregel in de strijd tegen Covid-19.

Vanaf vandaag leveren we systemen voor het automatisch detecteren van personen met koorts. We voorzien in de volledige installatie en opvolging in Vlaanderen.

Koorts1

Toepassing

Thermische camera’s kunnen worden ingezet om verhoogde lichaamstemperaturen te detecteren, wat zou kunnen duiden op koorts. Thermische camera’s meten de lichaamstemperatuur van op 1.5 meter afstand met een hoge nauwkeurigheid (± 0.5°C).

Zo’n efficiënte eerste screening op koorts kan worden toegepast op verschillende plaatsen waar een groot aantal personen samenkomen zoals de toegang tot bedrijven, hotels, pretparken, musea, theater- en concertgebouwen, luchthavens, winkelcentra, stations, ziekenhuizen, scholen, etc. Dankzij deze detectietechnologie kunnen snel preventieve maatregelen worden getroffen bij personen met koorts om zo de gezondheid van klanten en medewerkers te waarborgen.

Voordelen

  • Veilig: Met thermische camera’s worden temperaturen gedetecteerd van op 1.5 meter afstand, waardoor er dus geen onnodig contact hoeft te worden gemaakt met personen.

  • Zeer efficiënt: Een thermische camera heeft slechts 1 seconde nodig om de temperatuur van een persoon te detecteren, waardoor de initiële koorts screening voor een menigte tot 30 personen tegelijkertijd snel kan plaatsvinden.

  • Accuraat: De lichaamstemperatuur wordt tot op 0.5°C nauwkeurig gemeten en eenvoudig visueel weergegeven op een scherm. Bovendien kan een alarmsignaal worden ingesteld als een persoon met een temperatuursverhoging wordt gedetecteerd.

Oplossing

We bieden verschillende soorten thermische cameraoplossingen aan om een verhoogde temperatuur snel en efficiënt detecteren. De camera’s werken volgens hetzelfde basisprincipe om thermische beelden te genereren, maar verschillen in gebruiksgemak, detectiebereik, nauwkeurigheid en installatie.

Screeningsprocedure

Koorts1

1. Stel looproute in

Screenen van meerdere personen tegelijk detectie tot 30 personen tegelijkertijd.

Koorts1

2. Thermische camera voor snelle controle

Met gebruik van de cameraoplossingen kan een bewegende menigte snel en efficiënt worden gecontroleerd op een lichaamstemperatuurverhoging. Elk object met een temperatuur boven het absolute nulpunt zendt een detecteerbare hoeveelheid straling uit. Een thermische camera converteert straling naar grijsschaal waardes en koppelt deze grijsschaal waardes aan temperatuurwaarden via een algoritmisch model. Het model (TemperatureGray Level Curve) wordt verkregen via kalibratie met een ‘zwart lichaam’. De lichaamstemperatuur van de personen wordt visueel weergegeven met kleuren op een scherm en een alarm kan worden ingesteld bij detectie van een abnormaal hoge temperatuur.

3. Tweede controle met thermometer

Wanneer er een persoon met een verhoogde lichaamstemperatuur wordt gedetecteerd, moet een individuele controle met een medische thermometer uitsluitsel geven. Op deze manier kan u snel en efficiënt mogelijk geïnfecteerde mensen beletten het gebouw te betreden of preventieve maatregelen treffen om zo de gezondheid van uw klanten en medewerkers beschermen.